GEOPILE în angajamentul său de a garanta cele mai înalte niveluri de protecție a mediului, stabilește o listă de principii ca bază și cadru de referință în dezvoltarea tuturor activităților sale. Managementul și transparența în domeniul durabilității sunt condițiile de bază necesare în toate activitățile Grupului și în gestionarea proiectelor și infrastructurilor ecologice și a energiilor curate, răspunzând în mod adecvat provocărilor de mediu cu care ne confruntăm și dispunând de toate mijloacele specializate pentru a asigura o calitate maximă , respectul pentru mediu și angajamentul față de cunoaștere și tehnologie.