Selectați numărul de straturi:

* Câmpuri obligatorii

Program calcul piloti (Conform Indicativ NP 123:2010)

Prezentul normativ se aplica la proiectarea fundatiilor pe piloti, cu respectarea conditiei: latura sau diametrul sectiunii transversale curente a pilotului, d, este: 0.3 < d :S 3.0m.

Prevederile prezentului normativ sunt corelate cu prevederile din sistemul de standarde europene pentru constructii - EUROCODURI.

Prezentul normativ este in concordanta cu principiile expuse in Sectiunea 7 din SR EN 1997-1 :2004 si SR EN 1997-1 :2004/NB:2007,si dupa caz, cu eratele si amendamentele asociate.

Pentru a primi o copie a calculului la cererea dvs., completați formularul de contact

Formular de calcul